Uczestnicy z naszej Wspólnoty
   
Diakonia
   
Wyjścia w góry
   
Bacówka
   
Wieczór powołaniowy
   
Wieczór oazowy
   
Pielgrzymka do Łagiewnik...
   
... Kalwarii...
   
... i Wadowic
   
Zajęcia sportowe
   
Pogodne wieczory