M o d l i t w a   L e k t o r a

 

Panie Boże,

oto stoję wobec wielkiej tajemnicy

Twojego Słowa,

które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym

słuchaczem i świadkiem

Twojego Słowa.

 

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu, w dłoniach, na wargach.

Amen.

 

 

 

 

 

* inne modlitwy