Modlitwa przed wejściem do internetu
Wszechmogący i wieczny Boże,
który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo
i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna,
zwłaszcza w świętej osobie
Twojego jednorodzonego Syna,

naszego Pana, Jezusa Chrystusa

Ciebie prosimy,
racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, 
abyśmy w naszych podróżach po internecie
kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą
i traktowali wszelkie napotkane dusze,
z miłosierdziem i cierpliwością.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

 

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów,

Ty niosłeś Pana Jezusa na sercu i w sercu,

jako największy swój skarb.

Cześć i miłość Pana Jezusa promieniowały z Twojego oblicza

i dla niego oddałeś radośnie swoje młode życie.

Ja także pragnę nosić Pana Jezusa w swoim sercu,

chcę ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.

Chcę zanosić Pana Jezusa do domu, do szkoły

i wszędzie przez dobry przykład.

Pomóż mi i spraw, abym całym życiem

tylko Jemu służył i do Niego należał,

teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o dobrą służbę.

Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś mnie do służby przy ołtarzu.

Pragnę ją wykonywać pobożnie i starannie na chwałę Bożą

i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej.

Dopomagaj mi w tym. Amen.

 

Modlitwa za rodziców.

Panie Boże, dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi.

Po Tobie Boże zawdzięczam im  najwięcej.

Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia.

Oni okazują wiele troski o moje zdrowie i wychowanie.

Spraw Panie, abym umiał docenić ich starania i był zawsze wdzięczny.

Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud.

Daj im zdrowie i wszystkie łaskie,

które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia.

Mnie zaś Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą,

wspomóż mnie bym ich kochał, szanował i zawsze im pomagał.