Naczynia liturgiczne

Kielich

Jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy świętej umieszcza się wino do konsekracji.

 

 

Puryfikaterz

"Ręczniczek", którym oczyszcza się i osusza kielich oraz patenę na Hostie.

 

 

Palka

Służy do nakrycia kielicha mszalnego. Jest to kwadratowy kawałek usztywnionego płótna.

 

Korporał

Kwadratowy kawałek płótna rozkładany na ołtarzu. Na nim stawia się kielich oraz patenę z Hostią podczas liturgii eucharystycznej.

 

 

Welon na kielich

W niektórych parafiach jest także używany welon na kielich. Jest to tkanina (koloru białego lub koloru ornatu), którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych.

 

 

Ampułki

Podaje się w nich wino i wodę do Mszy świętej, a stoją one przeważnie na małej tacy.