Dlaczego tak kolorowo…?

W naszej kulturze określone barwy wzbudzają odpowiadające im określone odczucia, skojarzenia… Jest rzeczą naturalną i oczywistą dla wszystkich, że kolor sukni panny młodej będzie raczej biały, podczas gdy ta sama panna młoda, udając się na pogrzeb znajomej osoby, przywdzieje strój bardziej na te okazję odpowiedni, a więc czarny lub w ciemnych barwach.

Kościół także używa szat liturgicznych różnego koloru, gdyż wyrażają one konkretny charakter tajemnic liturgicznych, które aktualnie przezywamy, zależnie od tego, czy będą to uczucia radości, smutku, nadziei czy żałoby. W ten sposób przez wieki przyjął Kościół następujące kolory dla wyrażenia uczuć, które w danym okresie liturgicznym przezywają Jego wierni:

1. kolor biały – oznacza radość, chwałę, niewinność, dlatego jest używany w święta Pańskie, święta poświęcone Najświętszej Maryi Pannie oraz w dni poświęcone świętym, ale nie męczennikom.

2. kolor czerwony – symbolizuje miłość oraz przelaną krew. Używa się go w dni poświęcone Duchowi Świętemu (szczególnie w Dniu Zesłania Ducha Świętego), a także we wspomnienia i święta męczenników. Obecnie koloru czerwonego używa się także w Wielki Piątek Męki Pańskiej.

3. kolor fioletowy – oznacza pokutę, oczekiwanie. Kościół używa tego koloru w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Także podczas sprawowania sakramentu pokuty kapłan używa stuły koloru fioletowego. Powszechnie używa się tego koloru także w liturgii pogrzebowej.

4. kolor zielony – wyraża nadzieję, dlatego jest używany podczas mszy okresu zwykłego, czyli po uroczystości Chrztu Pańskiego oraz po zakończeniu Okresu Wielkanocnego. Kolor ten występuje przez większą część niedziel w trakcie roku (praktycznie od wiosny aż do późnej jesieni).

5. kolor różowy – jest przewidziany dwa razy w ciągu roku kościelnego, zawsze po ukończeniu połowy okresu umartwienia, czyli Adwentu i Wielkiego Postu. Tak więc można tego koloru używać w III Niedzielę Adwentu i w IV Niedzielę Wielkiego Postu.

6. kolor czarny – obecnie bardzo rzadko używany, wyraża żałobę i smutek. Może być używany w liturgii pogrzebowej.

 

Obecne przepisy liturgiczne przewidują także używanie szat liturgicznych w kolorach srebrnym i złotym. Zastępują one kolor biały i może być używany we wszystkich mszach, kiedy normalnie używa się koloru białego. Ma podkreślać wspaniałość i podniosłość przeżywanej uroczystości.

Widzimy zatem, że nie jest bez znaczenia, w jaki ornat jest ubrany kapłan w danym dniu. Przez odpowiedni dobór koloru szat liturgicznych Kościół chce nam pomóc wczuć się bardziej w tajemnicę danego święta czy niedzieli.

Pan Bóg stworzył nas jako istoty, które reagują nie tylko duchem, ale i ciałem, jego zmysłami. Przez zmysł wzroku rozróżniamy kolory, poddajemy się ich oddziaływaniu na nas i przez to wielbimy Boga w wielości Jego tajemnic. Dlatego starajmy się jak najpilniej obserwować obrzędy liturgiczne i przeżywać je, a zwłaszcza Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, z całym zaangażowaniem umysłu i serca.