Szaty liturgiczne

Alba

Długa, biała szata, symbolizująca łaskę chrztu św.

 

 

Cingulum

Sznur służący do przepasywania alby.

 

 

Stuła

Stuła jest długą, szeroką "wstęgą", uszytą z tej samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszę stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego boku i tam ją spina. Jest ona znakiem władzy kapłańskiej.

 

Ornat

Wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.

 

 
 

 

 

Dalmatyka

Dalmatyka jest szatą własną diakona. Wkłada on ją na albę i stułę.