„Dekalog”

ministranta

 

1.Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
2.Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3.Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4.Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5.Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6.Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7.Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8.Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9.Ministrant jest pilny i sumienny w nauce.
10.Ministrant modli się za rodziców i rodzeństwo.