<<Zbawicielu dobry, który w każdej Mszy świętej jako Najwyższy Kapłan, ofiarujesz się za nas Bogu Ojcu i zanosisz Mu w swoim i naszym imieniu chwałę i dziękczynienie, przebłaganie i prośby - prosimy Cię: oświecaj kapłanów Twojego Kościoła i wzmacniaj ich wolę tak, by owocami oraz pięknem kapłańskiego życia mogli dawać świadectwo Tobie, któryś umarł na krzyżu dla doczesnego i wiecznego szczęścia wszystkich ludzi. Amen.>>