*

 

NASZA WSPÓLNOTA

 

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Można sobie zadać pytanie: od kiedy właściwie istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. Już w starotestamentalnym narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. Ministrantami, czyli tymi którzy służą, można nazwać również Apostołów. Oni to uczestniczyli i służyli do pierwszej Mszy Świętej podczas Ostatniej Wieczerzy. Natomiast w powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.

Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego - ,,ministrare", co oznacza ,,służyć". Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem. To tu ministranci są najbardziej widoczni - są ubrani w komże, kolorowe stroje albo białe alby przepasane cingulum. Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię. W Polsce ministranci pozdrawiają się słowami "Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie."

Miejscem, gdzie ministranci przygotowują się do swojej posługi jest zakrystia. To tutaj każdy z nich ubiera się w strój ministranta. Tutaj także odmawia modlitwę przygotowując się do liturgii: Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie.

W czasie swojej służby ministrant jest tym, który niesie znaki. Znakami tymi są przedmioty niezbędne w liturgii, które mają ludziom coś przekazać i wskazywać na inną, niebiańską rzeczywistość. Znakiem jest również sama postawa ministranta, na którego patrzą ludzie przebywający w kościele. Z jego postawy powinni brać przykład koledzy, bo ministrant to również ten, który pokazuje przez swoje służenie, że uczestniczyć w liturgii nie znaczy, jak w kinie albo przed telewizorem, słuchać i oglądać, lecz współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się angażując. Taka postawa ministranta wskazuje na poprawne i właściwe uczestnictwo w liturgii wszystkich biorących w niej udział. Ministrant ma więc obowiązek świadczyć postawą!

            Wspólnota ministrancka w naszej parafii liczy kilkudziesięciu chłopców. Ci, którzy rozpoczynają swą "karierę" ministrancką, to tak zwani kandydaci. Na początku nie mają prawa do służenia przy ołtarzu. Przyglądają się jedynie temu, co się tam dzieje, biorą udział w szkoleniach, chodzą na zbiórki.

Kolejna grupa to chłopcy chodzący do szkół podstawowych i gimnazjów, służący przy ołtarzu w kolorowych szatach. Określani są oni mianem ministranci. W czasie posługi noszą oni stroje, których kolorystyka zależna jest od okresu liturgicznego oraz charakteru danej mszy. Ministranci nie tylko służą do mszy, ale także np. chodzą z księdzem w czasie odwiedzin duszpasterskich, adorują Najświętszy Sakrament itd.

Odrębną część ministrantów stanowią lektorzy. Można ich rozpoznać po tym, że noszą albę (białą długa szatę), albo czarny strój i białą komżę. Jest to najczęściej młodzież szkół średnich i wyższych, a nawet starsza. Lektor oprócz klasycznych zadań, jakie pełni ministrant, pełni również posługę słowa - czyta lekcje (czytania). Lektorzy zajmują się także przyuczaniem do służby młodszych kolegów i pomagają księdzu w pracy z grupą ministrantów.

W obecnym czasie ludzie, szczególnie młodzi, często zapominają o Bogu i pragną całą piersią "nachapać się życia" Wielu, chociaż deklarują się jako wierzący, daleko jest od wypełniania, przynajmniej podstawowych zasad wiary, a ich deklaracje opierają się raczej na poleceniu rodziców, niż na świadomości, że wiara wypływa z miłości Boga do człowieka i miłości człowieka do swojego Stwórcy.

Są też i tacy, którzy nie czekając na starość, całą swoją ziemską wędrówkę pragną przejść w obecności Jezusa, do którego przecież zdążają. W tym swoim pragnieniu spotykają się z niechęcią, drwiną a nawet pewnym prześladowaniem ze strony swoich rówieśników. Szukają więc oparcia u ludzi, którzy myślą tak jak oni. Znajdują je w różnych grupach działających przy parafii. Jedną z nich jest także Liturgiczna Służba Ołtarza. Tutaj chłopcy uczą się umiłowania i zrozumienia liturgii Kościoła. Znajdują przyjaciół, z którymi mogą razem się modlić ale również razem się bawić lub spędzać wakacje. Wiedzą, że zawsze czeka na nich ktoś, kto idzie tą samą drogą i w tym samym kierunku. Pomagają sobie w różnych życiowych sytuacjach. Nie ma tam lepszych i gorszych (co najwyżej bardziej lub mniej gorliwi czy odpowiedzialni). Nie ma też bariery wiekowej. Ministrantem może być zarówno chłopiec z trzeciej klasy szkoły podstawowej, jak i dorosły mężczyzna.

Na gruncie tej wspólnoty wrastają wspaniałe przyjaźnie, które mogą stać się znakiem dla innych, że istnieją jeszcze takie wartości jak miłość, przyjaźń, uczciwość, zaufanie, przebaczenie, bezinteresowność. I chociaż trudno jest posługiwać się nimi w codziennym życiu, ministranci starają się tak właśnie postępować. Jak im to wychodzi osądzi Bóg a może też i ludzie.

 

Jeżeli chcesz być jednym z ministrantów,

jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa,

jeżeli chcesz wspólnie z nimi cieszyć się

uczestnicząc w wycieczkach, turniejach, zabawach...

PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się,

zostań jednym z nich!

Nieważne, w jakiej szkole jesteś, podstawówce,

gimnazjum czy liceum.

Pamiętaj! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!

 

*

Drodzy Ministranci!!!

pamiętajcie, że od Pana Boga nie ma wakacji. Modlitwa poranna, wieczorna, niedzielna Eucharystia - to niesamowicie ważne sprawy nie tylko w roku szkolnym, ale i podczas wakacji. Pan Bóg pragnie, abyście kochali Go przez cały rok.

Wielu z Was opuści na pewien czas naszą parafię, ale tam gdzie będziecie też możecie odnaleźć Pana Jezusa. Poza tym jeśli nie planujesz wyjazdu, zatroszcz się, by w naszej parafii nie brakowało wakacyjnej służby ołtarza.

Pan Jezus będzie czekał!

 

*

 

Diecezjalna Pielgrzymka

 Ministrantów

do Rud Raciborskich

2 czerwca (sobota) - zbiórka 8.00!

Proszę zabrać stroje ministranckie!

Wyjazd obowiązkowy!!!

 

*

 

26 maja (sobota)

Święcenia kapłańskie

Wyjście o godz. 8.30

Ojcze w niebie, Twojej opiece powierzamy naszych duszpasterzy, którzy podają nam chleb Słowa Bożego i chleb Eucharystyczny. Daj im siły do pracy i serce ojcowskie, abyśmy przez ich posługę mogli dojść do zbawienia. Amen.

*

 

Uroczystość

NMP Królowej Polski

(czwartek – 3 maja)

Msze święte:

7.00 – ministranci mający obowiązkową służbę + grupa 1

8.00 – ministranci mający obowiązkową służbę + grupa 2

9.00 – ministranci z grupy 3

17.00 – ministranci mający obowiązkową służbę

18.00 – ministranci z grup 4 i 5

 

(służymy tylko raz – z powyższych grup niedzielnych na wyznaczonych mszach służą ministranci, którzy nie mają służby obowiązkowej w czwartek)

 

*

 

Rocznica beatyfikacji

Jana Pawła II

1.V.2012

 

*

Matka Boża

zaprasza nas na

nabożeństwa majowe!

 

*

Tydzień Modlitw

o powołania kapłańskie i zakonne

O Jezu, który w swojej nieskończonej miłości ku ludziom rzekłeś kiedyś do apostołów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście tedy Pana Żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje". Oto my pokornie błagamy, abyś raczył przyjąć do Swego serca tę oto prośbę i przedstawił ją Swojemu Ojcu Niebieskiemu, żeby zesłał powołania dla Małego Dzieła. Wzbudź ofiarne dusze gotowe do pracy i poświęcenia, aby rozszerzać wśród warstw pracujących i ubogich znajomość i miłość ku Tobie, Kościołowi i Papieżowi. Dziewico Niepokalana - Matko Boskiej Opatrzności, wesprzyj naszą prośbę u Swego Syna Jezusa, święci nasi Patronowie wstawcie się za nami. Amen.

*

W opolskim seminarium

już na nas czekają!

 

*

Ze względu na Konwent

Wielkanocny księży

nie będzie Mszy Świętej

i nowenny w środę 11.04.

Korzystając z okazji, przypomnę, że co roku w oktawie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego księża pracujący w jednym dekanacie spotykają się na tzw. konwencie. Jest to spotkanie szczególne, nawiązujące do zgromadzenia apostołów radujących się w Wieczerniku spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Konwenty odbywają się kolejno w poszczególnych parafiach dekanatu. Najważniejszym momentem kapłańskiego spotkania jest wspólnie sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. Dziekana, której intencją jest modlitwa za zmarłych kapłanów oraz o nowe powołania.

 

 

 

 

 

 

*

 

JEZUS ŻYJE!!!

 

 

 

 

 

Alleluja biją dzwony

Alleluja echo głosi

Chrystus bowiem

Zmartwychwstały

W serca nasze

Pokój wnosi…”

 

        

 

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstałby, daremny i bezowocny byłby nasz trud, nasza wiara i nasza nadzieja. Jednakże Chrystus naprawdę zmartwychwstał; przez tę Tajemnicę dał nam moc, abyśmy wierzyli w  Niego i głosili Jego zmartwychwstanie.

Pokoju i  radości

wypływających ze Zmartwychwstania

Pana naszego Jezusa Chrystusa

życzę wszystkim ministrantom i ich rodzinom

z radosnym  Alleluja i modlitewną pamięcią

                                         Ks. Przemek

 

 

*

 

Bóg zapłać!

Serdecznie dziękuję

 wszystkim ministrantom,

którzy w jakikolwiek sposób

z zaangażowaniem

pełnili służbę w czasie

jakichkolwiek obrzędów

TRIDUUM PASCHALNEGO!

KAWAŁ DOBREJ ROBOTY

CHŁOPAKI!!!

 

 

*

 

Święte

Triduum Paschalne

 

Zbiórki:

Wielka Środa – godz. 18.40

Wielki Piątek – godz. 9.30

Wielka Sobota – godz. 10.30

(obecność obowiązkowa!!!)

 

*

 

NIEDZIELA PALMOWA
 

1.4.2012

W Poniedziałek Wielkanocny msze święte jak w każdą niedzielę. Nie będzie tego dnia nieszporów.

W środę 11.04 ze względu na konwent wielkanocny dekanatu nie będzie Mszy wieczornej o godz. 18:00.


Dnia 15.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego.
 


 

*

 

Bardzo serdecznie dziękuję

całej Służbie Liturgicznej,

która tak licznie towarzyszyła mi

podczas sprawowanej Eucharystii

z okazji kolejnej rocznicy

moich urodzin.

Bóg zapłać!

 

*

 

DROGA KRZYŻOWA

 

ulicami trzech parafii:

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Świętej Rodziny,

i Chrystusa Króla .

30 marca (piątek)

Kościół Chrystusa Króla - godz. 19.15

 

Zbiórka ministrantów

godz. 18.45 (zakrystia)

 

*

26 marca (poniedziałek) obchodzimy

Uroczystość Zwiastowania

Pańskiego

Msze święte: 7.00; 8.00; 17.00 i 18.00

OBECNOŚĆ OCZYWIŚCIE OBOWIĄZKOWA!!!

 

*

BIERZMOWANIE

Wtorek - godz.18.00

 

Zapraszam serdecznie WSZYSTKICH

do udziału w Eucharystii

i do modlitwy

o Dary Ducha Świętego

dla naszych ministrantów,

którzy przyjmą sakrament

BIERZMOWANIA!

 

*

 

Nawracajcie się

i wierzcie w Ewangelię

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Wielkiego Czwartku.

Od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego obowiązuje czas zakazany dla uroczystych zabaw weselnych. W Środę Popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (od 18 do 60 roku życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.

W środę Popielcową, jako symbol pokuty, kapłani czynią popiołem znak krzyża na głowach wiernych, mówiąc jednocześnie: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Obrzęd ten ma przypominać człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.

Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W trakcie okresu Wielkiego Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój smutku i pokuty podkreśla fioletowy kolor szat kapłana, rzadziej grają organy. Ważnym elementem obecnym w kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni wielkopostnych.

W tym czasie odprawia się nabożeństwa pokutne: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale.

„Nawrócić się to pozwolić, by Chrystus nas dotknął i obudził drzemiące w nas dobro, by uleczył to co w nas jest chore, grzeszne, złe, by rozwiązał, to co w naszym życiu trudne i zawikłane”. (ks. F. Blachnicki).

 

 

*

Uroczystość

Ofiarowania Pańskiego

2 lutego – czwartek

Msze święte:

7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.00

 

*

 

 

 

 

 

W sobotę (5.II) wyjazd niespodzianka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu kolędujących kapłanów

dziękuję wszystkim WSPÓŁPRACOWNIKOM,

którzy dzielnie, często pomimo mrozu i śniegu,

towarzyszyli nam w trakcie odwiedzin

naszych Drogich Parafian!

Bóg zapłać!!!

 

*

 

Uroczystość Objawienia

6 stycznia – piątek

Msze święte:

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00

Przypominam, ze jest to święto nakazane,

czyli mamy obowiązek w tym dniu

uczestniczenia we Mszy Świętej!

 

*

 

Serdeczne Bóg zapłać

wszystkim ministrantom,

lektorom i animatorom,

za wszelką posługę

dla dobra naszej parafii

w 2011 roku!

Gorące podziękowania

składam także

rodzicom i rodzeństwu chłopców,

 którzy w jakikolwiek sposób

wsparli naszą Wspólnotę.

 

*

 

 

NOWY ROK!!!

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ

BOŻEJ RODZICIELKI

 

 

7.30 - grupa III

10.30 - grupa IV i II

12.00 - grupa V i II

18.00 - grupa I

 

 

 

*

Uroczysta Eucharystia

na zakończenie roku.

  

 31 grudnia - sobota

godz. 17.00

 

Z A P R A S Z A M !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Panie, dzierżący w swojej dłoni
Przestworza niebios, ląd i morze
Do nas przyszedłeś, by doświadczyć
Człowieczych cierpień i radości

Aby uświęcić nasze życie
I dać nam przykład posłuszeństwa,
Stałeś się dzieckiem czystej Matki
Poddając siebie Józefowi.

Wszystkim rodzinom udziel Chryste,
Pokoju, zgody i wesela;
W Tobie niech znajdą jedność serca
I pomoc w ciężkich chwilach próby.

 

*

23 grudnia  - godz.11.00

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedykt XVI

 

 

 

Drodzy Polacy, bracia i siostry, liturgię dzisiejszej Niedzieli Adwentu przenika szczególna radość. Jej źródłem nie jest jednak atmosfera przedświątecznych zakupów, ani piękno iluminacji sklepów i ulic. Jest nim obecność Boga, który przychodzi, by napełnić nasze serca dobrem, szczęściem, nadzieją wiecznego zbawienia. «Radujcie się zawsze w Panu… Pan jest blisko» (Flp 4, 4-5). Otwórzmy więc serca na Bożą tajemnicę, abyśmy umieli rozpoznać Chrystusa, gdy do nas przyjdzie. Z serca wam błogosławię”.

 11.12.2011r.


*

 

 

Adwent (łac. adventus – przyjście) – rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla.

Jest okresem o podwójnym charakterze:

- przypomina obowiązek oczekiwania na powtórne przyjście Mesjasza.

- poprzedza pamiątkę pierwszego przyjścia Chrystusa – Bożego Narodzenia.

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W tym okresie kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizujący czas nawrócenia i przygotowania.

Tradycją adwentową są msze, zwane roratami. Są one odprawiane ku czci Maryi Panny, na pamiątkę nawiedzenia archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Ona Matką Syna Bożego.

Adwent, z punktu widzenia liturgii, możemy podzielić na dwa okresy:

1) od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na paruzję - powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, sędziego żywych i umarłych);

2) od 17 grudnia do 24 grudnia (bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego)

W mszalnej liturgii słowa czytania często pochodzą z Księgi proroka Izajasza i obrazują właśnie wyczekiwanie na przyjście obiecanego Zbawiciela.

 

 

*

Uroczystość

 Niepokalanego

Poczęcia NMP

(czwartek – 8 grudnia)

Msze święte:

7.00, 8.00, 9.00, 17.00

 

*

 

UWAGA!!!!

 

 

Szczególnie 6 grudnia możemy być narażeni na kontakt z komercyjnym oszustem podszywającym się pod postać chrześcijańskiego świętego - Mikołaja biskupa!!!

 

Niech nikogo nie zmyli

niewinna minka...

Buntujmy się przeciw

 komercyjnemu zabijaniu

Świąt Bożego Narodzenia

juz od początku listopada!

 

 

Przy okazji warto

 poczytać...

Święty Mikołaj (ang. Santa Claus, Father Christmas) – postać starszego mężczyzny z brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny.

Dzięki sprawnej promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa.

Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka – został opracowany w 1930 roku na zlecenie koncernu Coca-Cola przez amerykańskiego artystę, Freda Mizena, jednak pierwsze wizerunki Mikołaja w tym stroju pojawiły się już w latach 20., kilka lat zanim został użyty w reklamie napoju. Na pewno jednak reklama ta pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium świętego. Rok później nowy wizerunek św. Mikołaja przygotował, także na zlecenie Coca-Coli, Huddon Sundblom.

Najbardziej charakterystyczny element stroju Świętego Mikołaja - czerwona czapka z białym pomponem, stała się jednym z komercyjnych symboli świąt Bożego Narodzenia.

Współcześnie, ze względów komercyjnych, wizerunek św. Mikołaja jest używany przez handlowców, a okres wręczania prezentów rozciągnął się od imienin Mikołaja do Nowego Roku.

 

(Wikipedia)

 

*

 

 

RORATY 2011

Rozpoczyna się Adwent, czas radosnego oczekiwania i pogłębionej refleksji.

Co zrobić, aby dobrze przeżyć ten czas?

Wielu z nas podejmuje w tym czasie swoje osobiste postanowienia, które mają pomóc w walce ze swoimi słabościami, jak również umacniać w czynieniu dobra. Wybór takich postanowień nie jest łatwy. Powinien wynikać z potrzeby serca, a nie chęci przypodobania się i zaimponowania innym, a ideałem byłoby stanięcie na modlitwie przed Bogiem, z pytaniem: „Czego Panie ode mnie oczekujesz na ten czas?”.

 

 

ZAPRASZAM GORĄCO

NA MSZE RORATNIE!!!

 

 

Pamiętnik Papieskiego Anioła

Tegoroczne Roraty proponujemy przeżyć razem z błogosławionym Janem Pawłem II. Poprzez spotkania adwentowe dzieci będą poznawały osobę Ojca Świętego, którego życie i pontyfikat jest już dla nich historią. Chcemy, by uczestnicy Rorat spotkali przede wszystkim człowieka wielkiej wiary, który chciał być święty.

 

 

 

*

 

UROCZYSTOŚĆ

CHRYSTUSA KRÓLA

  

W Uroczystość Odpustową służymy na

swoich planowych Mszach.

Dodatkowo zapraszam WSZYSTKICH 

na Uroczystą Sumę Odpustową (godz. 12.00)

i na Nieszpory (godz. 15.00)!

 

*

Modlitwa ministranta

do Chrystusa Króla

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, Królu Miłości. Stale pragniemy oddawać Ci cześć w czasie posługi ministranta. Pragniemy zapewnić Cię, że serca nasze i służbę oddajemy na chwałę Twoją i ku pożytku Kościoła świętego. Niech przykład naszego życia stanie się znakiem pragnienia dla innych naszych kolegów, aby razem z nami mogli dawać świadectwo Twojego Królowania w naszym prawym i czystym życiu. Niech każda nasza modlitwa i posługa przy ołtarzu Ofiary umocni nas w budowaniu Twojego Królestwa. Amen.

 

*

W piątek o godz. 9.00

Msza święta

w intencji Ojczyzny

 

*

 

13 listopada

Dzień Solidarności

z Kościołem

 Prześladowanym

W związku z trwającym permanentnie zjawiskiem prześladowania chrześcijan w świecie, potrzebny jest zdecydowany i masowo wyrażony głos sprzeciwu.
Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę informacyjno – modlitewną mającą na celu obudzenie świadomości i zwrócenie uwagi na męczeństwo naszych braci i sióstr w wierze oraz ZADZIWIAJĄCO OBOJĘTNĄ POSTAWĘ nie tylko świata, ale nawet samych chrześcijan.


 

*

 

W sobotę 5 listopada o godz. 12.00

Uroczysta Eucharystia,

której przewodniczył będzie

Ksiądz Biskup Gerard Kusz

 

*

 

IX INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA

LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

DIECEZJI GLIWICKIEJ

W TENISIE STOŁOWYM 2011


Zawodnicy w dniu rozgrywania turnieju muszą posiadać:

  •Ważną legitymację szkolną lub dowód tożsamości.
  •Ważną legitymację ministrancką lub zaświadczenie potwierdzone podpisem księdza i pieczęcią parafialną.
  •Zaświadczenie lekarza lub rodziców o zdolności do startu w zawodach
  •Ciemny strój sportowy oraz odpowiednie sportowe obuwie
  •Własną rakietkę tenisową.

Wyjazd na turniej o 8.45!!!

 

 

*

Poniedziałki, środy, piątki

soboty i niedziele listopada

o godz. 17.15!

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękuję

wszystkim ministrantom

uczestniczącym w nieszporach

oraz procesji na cmentarzu.

 

 

*

 

WSZYSCY ŚWIĘCI

módlcie się za nami!!!

 

*

W środę (2 listopada)

będziemy przeżywać Dzień Zaduszny.

W tym dniu wszyscy chcemy modlić się

za naszych Drogich Zmarłych –

- więc oczywista jest

 obecność wszystkich ministrantów

na Mszy Świętej!

(7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.00)

Wieczny odpoczynek

racz zmarłym dać Panie...

 

*

 

Służba według planu:

6.00 – grupa II

7.30 – grupa III

10.30 – grupa IV

12.00 – grupa V

18.00 – grupa I

 

Wszyscy ministranci,

którzy nie wyjeżdżają z Gliwic,

gromadzą się przed godz. 14.30

w kościele!

Później udamy się procesyjnie

na cmentarz.

 

*

 

 

 

 

Zamiast durnego biegania z dynią,

zachęcam do zastanowienia się,

co było głównym celem życia

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH!!!

To ONI są symbolem

wymagania od siebie

i pokornego kroczenia

ku Chrystusowi w niebie!!!

 

Pamiętaj!!!

Zawsze masz prawo odmowy udziału

w zabawach, które godzą w Twoją wiarę!!!

Nawet w szkole...

 

*

Niestety beztroski czas

wakacyjnego odpoczynku

odchodzi w zapomnienie...

Nie był to dla naszej Wspólnoty z całą pewnością czas stracony. Pragnę gorąco podziękować wszystkim chłopcom, którzy jeszcze nigdy tak sumiennie nie służyli w okresie letniego wypoczynku. Jestem pełen podziwu dla tych, którzy Chrystusowi przy ołtarzu potrafili ofiarować swój wolny czas, który przecież mogli, podobnie jak rówieśnicy, przeznaczyć na tysiące różnych zajęć skupionych na odpoczynku i leniuchowaniu.

Prawdziwego Sługę Jezusa można przede wszystkim poznać nie po uczynkach, do których jesteśmy zmuszeni poprzez różne wymagania, obowiązki, ale właśnie poprzez gotowość do dobrowolnej ofiary z własnego wolnego czasu!

Szczególne Bóg zapłać: Łukaszowi, Marcinowi, Bartoszowi, Jakubowi, Mateuszowi, Maciejowi, Jakubowi, Dawidowi, Adamowi, Pawłowi, Tomaszowi, Łukaszowi, Kamilowi oraz wszystkim tym, którzy większość czasu spędzili poza parafią, ale na ile mogli wspierali nas swoja służbą!

"Ministranci" wbrew pozorom, to nie tylko służba... Cieszę się, że jako grupa mogliśmy troszkę czasu spędzić w innych "okolicznościach przyrody"... Było i wyjście do kina, jak i sportowe zmagania na Orliku i na niezawodnej "osiemnastce". Mieliśmy okazję wyjechać do Ustronia oraz Szczyrku i Rychwałdu. Tradycyjnie uczestniczyliśmy również w Nieszporach Odpustowych w parafii św. Bartłomieja.

Może warto podzielić się swoimi zdjęciami z wakacji. Jestem przekonany, że z pewnością odwiedziliście wiele ciekawych i intrygujących miejsc...

*

V NOCNA Diecezjalna

Pielgrzymka Młodzieży

do Matki Boskiej Rudzkiej

  

Rozpoczęcie o godz. 24.00

16 września (piątek)

w Katedrze Gliwickiej!

 

Zbiórka ministrantów o godz. 23.30

(można również indywidualnie

dojechać od razu pod katedrę)

 

Obowiązkową kartę zgłoszeniową możemy pobrać TUTAJ

 

 

Gorąco zapraszam

każdego z WAS!!!

 

*

  3 VII 10 VII 17 VII 24 VII 31 VII 7 VIII
Sobota            
godz.17.30 Grupa I Grupa V Grupa IV Grupa III Grupa II Grupa I
Niedziela            
godz. 6.00 Grupa I Grupa V Grupa IV Grupa III Grupa II Grupa I
godz. 7.30 Grupa II Grupa I Grupa V Grupa IV Grupa III Grupa II
godz. 9.00 Starsi Starsi Starsi Starsi Starsi Starsi
godz. 10.30 Grupa III Grupa II Grupa I Grupa V Grupa IV Grupa III
godz. 12.00 Grupa IV Grupa III Grupa II Grupa I Grupa V Grupa IV
godz. 17.15 Grupa V Grupa IV Grupa III Grupa II Grupa I Grupa V

 

 

*

 

*

Podsumowanie

i uroczyste zakończenie

roku formacyjnego

sobota - godz. 17.00

 

*

 

W kontekście procesji

w uroczystość

Bożego Ciała... :)

 

 

 

*

 

 

  

Pragnę wyrazić swoją wdzięczność

ministrantom, którzy pomagali

przy budowie ołtarzy!

Serdeczne Bóg zapłać także tym,

którzy sumiennie

byli oprócz Mszy z procesją

na swojej służbie!

Bóg zapłać!!!

 

*

 

Uroczystość

Bożego Ciała

 Służba według planu:

6.00 – grupa III

7.30 – grupa IV

9.00 – grupa V i pozostali

12.00 – grupa I

18.00 – grupa II

 

O godz. 9.00 Msza św. z procesją.

Obecność wszystkich

obowiązkowa!!!

 

*

 

Wyjazd do Żernicy na

TURNIEJ PIŁKARSKI

IM. KS. JANA BERTHIERA

sobota - godz. 8.20

 

*

Szczegółowa relacja z finału

Diecezjalnych Mistrzostw Piłkarskich,

dzięki któremu znaleźliśmy się

w gronie sześciu najlepszych drużyn

wśród ok. 220 startujących,

znajduje się tutaj...

Królem strzelców całego turnieju został:

MATEUSZ  KUPISZEWSKI!!!

 

*

Jesteśmy

WICEMISTRZAMI

DIECEZJI!!!

Naszym reprezentantom gratulujemy

tego wspaniałego sukcesu!!!

Wkrótce relacja fotograficzna i filmowa!

 

*

Z okazji 1 czerwca

wszystkim Dzieciątkom Bożym

z naszej Wspólnoty Ministranckiej

składam najserdeczniejsze życzenia!

Niech służba przy Ołtarzu Jezusa

 będzie dla Was radością,

a On sam niech obdarza Was

potrzebnymi darami.

 

*

 

"Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy...".

Codziennie zwracamy się do Boga w Modlitwie Pańskiej słowami "Ojcze Nasz ", ale co to znaczy być dzieckiem Bożym? Najlepszy przykład co znaczy być dzieckiem dla swojego Ojca Niebieskiego dał nam Pan Jezus , uczy nas że na pierwszym miejscu musimy stawiać właśnie Pana Boga.


J
esteśmy dziećmi Bożymi dlatego, że Duch Święty poprzez sakrament Chrztu św, zjednoczył nas z Ojcem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem.
Tak jak każdy dobry ojciec kocha i troszczy się o swoje dzieci tak samo czyni Pan Bóg wobec każdego z nas. Każdego z nas uczynił swoim przybranym dzieckiem, każdego z nas adoptował, każdego z nas otoczył swoją miłością i oddałby za nas życie.
Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Jednak dziecko może postępować wobec swojego Ojca na różne sposoby. Bycie Dzieckiem Bożym opiera się na dwóch podstawach, są to ufność Bogu i miłość do Boga. Ufając w miłość i opiekę Pana Boga  musimy też zawierzyć Mu swoje życie i przyjąć wolę Bożą. Miłość powoduje że człowiek pragnie czynić wszystko by Go uradować. Powinniśmy zatem kochać Chrystusa tak, jak On ukochał swojego Ojca.
Aby żyć jak dzieci Boga i umacniać swą miłość chrześcijanie potrzebują częstego przystępowania do sakramentów świętych, modlitwy, lektury Pisma św., ponadto potrzebują pokuty szczególnie takiej, która polega na wiernym wypełnianiu obowiązków które mogą przynieść korzyści bliźnim.
Postawmy sobie zatem jeszcze raz pytanie: czy rzeczywiście jestem dzieckiem Bożym?, czy swoim życiem staram się wypełniać nauki Chrystusa? (s. Maria Genowefa od Męki Pańskiej)
.
 

*

 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje!

By ułatwić ich zaplanowanie,

podaję do wiadomości terminy

diecezjalnych obozów wakacyjnych.

Obozy te są okazją do wakacyjnego

 wypoczynku, sportu i przygody,

a jednocześnie czasem

ministranckiej formacji

i doświadczeniem wspólnoty rówieśników.

 

Turnus I: 4-15.07 lipca (szk. podstawowa)

Turnus II: 18-29 lipca (gimnazjum)

KOSZT 350 zł (12 dni)

prowadzący: ks. Jacek Skorniewski


Miejscem obozu jest miejscowość Nędza

koło Raciborza, położona na skraju

Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje.

Zamieszkanie w budynku

Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego,

pokoje 3 osobowe z łazienkami,

w pobliżu wiele szlaków turystycznych,

 ścieżki rowerowe, baseny.

W trakcie obozu przewidziane są

liczne wycieczki rowerowe,

zajęcia sportowe, zajęcia formacyjne.

 

*

 

Już w sobotę Diecezjalna

Pielgrzymka Ministrantów do Rud.

Będzie to dla naszej Wspólnoty

wyjątkowe wydarzenie,

bowiem, jako jedna z wyróżniających się

grup ministranckich w diecezji,

będziemy jako jedyni

odpowiedzialni za całą oprawę

liturgiczną i muzyczną

tej wyjątkowo podniosłej uroczystości.

Jest to pierwsze tak duże wyróżnienie

w historii ministrantów naszej parafii,

ale również ogromna odpowiedzialność -

- będziemy przecież "obserwowani"

przez ministrantów z całej diecezji!

Dlatego solidnie przygotowujemy się

do podjęcia tej posługi...

 

Nasze wysiłki można zobaczyć w galerii,

jak również na tym filmie :)

 

*

W sobotę 7 maja 2011 r. w Pyskowicach odbył się kolejny turniej półfinałowy w ramach tegorocznych mistrzostw piłkarskich. W turnieju zmierzyły się ze sobą drużyny kategorii młodszej (szkoły podstawowe). W zawodach uczestniczyło 12 drużyn, które wcześniej wygrały kwalifikacje dekanalne. Zwycięzcami półfinałów zostały następujące parafie: Chrystusa Króla w Gliwicach, Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach, Wiśnicze i Rudy. Drużyny te zmierzą się ze sobą w rozgrywkach finałowych w dniu 4 czerwca.

Szczegółowe wyniki rozgrywek znajdują się tutaj.

 


*

 

14 maja byliśmy w Chorzowie

w Wesołym Miasteczku

 

 

Filmowa relacja znajduje się tutaj.

Wszystkim zaangażowanym osobom

dziękujemy za pomoc w organizacji wyjazdu!

 

*

Już wkrótce kolejna Diecezjalna Pielgrzymka

Ministrantów do Rud (28 maja).

Zapraszam do zapoznania się z jej szczegółami

z oficjalnego zaproszenia.

Przy okazji... Proszę dokładniej przeczytać

szczegóły dwóch pierwszych punktów programu!!!

*

 

 

UROCZYSTOŚĆ

I KOMUNII

 ŚWIĘTEJ

 

 

Niedziele: 8 i 15 maja

 Uroczysta Eucharystia – godz. 10.30

(zbieramy się już ok. godz. 10.00)

 

Nabożeństwo popołudniowe – godz. 15.00

 

Serdecznie wszystkich zapraszam!!!

 

*

 

"W kościele parafialnym w Nędzy odbyła się w niedzielę 10 kwietnia 2011 r. uroczysta msza święta połączona z promocją lektorską 42 ministrantów - uczestników diecezjalnego kursu lektorskiego. Mszy świętej przewodniczył ks. Gotfryd Fesser, w koncelebrze kilku księży - duszpasterzy ministrantów. Nowi lektorzy naszej diecezji przez kilka miesięcy przygotowywali się do pełnienia swej posługi, uczestnicząc w spotkaniach w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Nędzy. Wszystkim życzymy odpowiedzialnej i radosnej służby w swoich parafiach! " - to słowa Diecezjalnego Opiekuna ministrantów, ks. Jacka Skorniewskiego. Ja tylko dodam, że w kursie uczestniczyło czterech naszych ministrantów, a zdjęcia z tej pięknej uroczystości możemy zobaczyć tutaj.

*

W opolskim seminarium

już na nas czekają!

 

Wyjazd: godz. 8.00!

 

*

Liturgia Wigilii Paschalnej!

 

 

*

 

W niedzielę 10 kwietnia

w Diecezjalnym Ośrodku LSO

4 naszych ministrantów

zostanie ustanowionych

w posłudze LEKTORA!

 

Boże wszechmogący, który przyjmiesz naszych Ministrantów do służby lektora, błogosław Im, by wyraźnie czytali słowa Pisma Świętego i według niego żyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*

Relacja VIDEO

z Dekanalnego Turnieju Piłkarskiego

w kategorii szkół podstawowych:

 

niższa rozdzielczość

wyższa rozdzielczość

 

 

 

Najlepsze bramki:

 

niższa rozdzielczość

wyższa rozdzielczość

 

 

 

JUŻ PO RAZ TRZECI

 

ZAJĘLIŚMY I MIEJSCE!!!

 

 

 

*

 

 

Wyjście do kina

we wtorek o godz. 17.40!

 

 

 

 

*

 

Wyjście do kina

w środę o godz. 15.15!

Tylko gimnazjum i starsi!

 

*

 

TAK! dla Benedykta

 

*

X Ministranckie Mistrzostwa

Ministrantów w piłce nożnej

12 marca zostaną przeprowadzone eliminacje

 dekanalne ministrantów w piłce nożnej

w kategorii szkół podstawowych

i gimnazjalnych.

 

Wyjazd na turniej o godz. 10.40!!!

 

 

 

*

Zapraszamy serdecznie w sobotę!

 

 

*

 

WYJAZD PIŁKARSKI

DO KOKOTKA

 

Zbiórka - godz. 9.00!

Proszę się ciepło ubrać!!!

 

Aktualna lista wyjeżdżających:

Par Ł.
Dyński P.
Majgier W.
Sewerniak M.
Sapa M.
Herzyk M.
Gryglik D.
Kluger Ł.
Domaradzki K.
Kubis A.
Zawierucha P.

Proszę o potwierdzanie możliwości wyjazdu!!!

Powrót ok. 18.00.

 

*

 

 

*

Czy nie chciałbyś czasami juz teraz

przenieść się do jakiegoś ciekawego

miejsca na świecie???

Ja proponuje wycieczkę

do najważniejszych miejsc

WATYKANU!

 

*

X Ministranckie Mistrzostwa

Ministrantów w piłce nożnej

W dniach 5 i 12 marca

zostaną przeprowadzone

eliminacje dekanalne

ministrantów w piłce nożnej.

Rozgrywki odbędą się na hali sportowej ZSO nr 4

(ul. Orląt Śląskich 25 – par. św. Bartłomieja)

Przewidziane są 3 kategorie wiekowe:

szkoła podst. (1998 i młodsi),

gimnazjum (1995-1997),

szkoła średnia (1990 – 1994).

 

Zawodnicy muszą w dniu rozgrywek posiadać:

·        Ważną legitymację szkolną lub dowód tożsamości

·        Ważną legitymację ministrancką

·        Zgodę rodziców na udział w zawodach wraz z potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia (dotyczy zawodników niepełnoletnich).

·        Odpowiedni strój sportowy oraz odpowiednie sportowe obuwie (o podeszwach nie rysujących parkietu).

 

*

Karaoke podczas Eucharystii

i ogólnie fajna zabawa :) :) :)

Pan Jezus tez pewnie w niebie

przytupywał z rękami w kieszeniach!!!

 

 

 

MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS

I CAŁEGO ŚWIATA!!!

 

 

*

 

 

W sobotę (5 lutego) wyjazd-niespodzianka

dla najlepszych ministrantów!!!

Aktualnie możliwość wyjazdu

(z pominięciem osób jadących na kurs lektorski)

mają następujące osoby:

1. Babina A.

2. Par Ł.

3. Dyński P.

4. Bydłowski D.

5. Sapa M.

6. Kowalski M.

7. Herzyk M.

8. Gryglik D.

 

Osoby rezerwowe:

9. Jeżykowski D.

10. Kluger Ł.

 

Proszę o jak najszybsze potwierdzenie

 gotowości wyjazdu!!!

Wyjazd w godzinach: 13.30 - 20.00.

 

 

*

 

 

Ferie!!!

Sobota - 29 I

Rozgrywki piłkarskie na hali

Zajęcia: 7.50 - 10.00

*

Piątek - 28 I

Wyjście do kina na film "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu"

alternatywnie: "Podróże Guliwera"

Zbiórka godz. 10.20

*

Czwartek - 27 I

Wyjście na basen :)

Zbiórka godz. 9.30

*

Środa - 26 I

Wyjście do kina na film "Safari 3D"

Zbiórka godz. 10.20

*

Wtorek - 25 I

Rozgrywki w salkach katechetycznych

Rozpoczęcie - godz. 10.00

 

*

Poniedziałek - 24 I

Wyjście do kina na film "Megamocny 3D"

Zbiórka godz. 9.15

*

Sobota - 22 I

Rozgrywki piłkarskie na hali

Zajęcia: 7.50 - 10.00

 

 

*

 

Kapłani wyznaczeni

do udzielania Komunii świętej

 podczas Pasterki

w Bazylice św. Piotra

 zostali poinformowani,

że podczas wszystkich Mszy

 papieskich obowiązuje zakaz

 udzielania Komunii świętej

na rękę.

 Osobom, które o taką formę

 poproszą należy podawać

 Eucharystię prosto do ust.

 

Ojcze święty,

z utęsknieniem czekamy

na wprowadzenie

podobnego zakazu

 dla CAŁEGO KOŚCIOŁA

 KATOLICKIEGO!

 

(DEXTIMUS)

 


*

 

CZYTAJ DALEJ...