REGULAMIN

I. Uwagi ogólne

1. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
3. Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.
4. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany.
5. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia minimum 5 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
6. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

II. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku
2. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
3. Każdy ministrant zobowiązany jest do obowiązkowego służenia 2 razy w tygodniu oraz do przychodzenia na wyznaczoną grafikiem Mszę świętą niedzielną.
4. Ministranci sumiennie zapoznają się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
5. Za porządek w zakrystii ze strojami liturgicznymi odpowiedzialni są wszyscy ministranci.

III. Punktacja

1. Służenie obowiązkowe + 3 punkty
2. Nieobecność na służeniu obowiązkowym (nieusprawiedliwiona) - 4 punktów
3. Służenie nadobowiązkowe + 1 punkt
4. Służenie na Mszach św. pogrzebowych i ślubach +2 punkty

IV. Kary i nagrody

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
a) ostrzeżenie od Opiekuna;
b) rozmowa z Opiekunem;
c) rozmowa z Rodzicami ministranta;
d) zawieszenie* w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna);
e) wydalenie z grona ministrantów.
2. Te same zasady, co w p. 1, dotyczą także tych ministrantów, który poprzez swoją postawę poza służeniem i zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, itp.).
3. Na kolędę będą chodzili tylko ci ministranci, którzy sumiennie będą wypełniali swoje obowiązki i nie będą zagrożeni ocenami niedostatecznymi w szkole. Podobnie na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.
4. Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody.
* zawieszony w czynnościach ministrant ma obowiązek być obecnym na wyznaczonym dyżurze, zajmując miejsce w pierwszej ławce w kościele.